PRODUCT

พลาสติกลูกฟูก

พลาสติกลูกฟูก​

Corrugated Plastic​

พลาสติกลูกฟูก​

Corrugated Plastic​

คุณสมบัติของพลาสติกลูกฟูก
​    น้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
    สามารถ Recycle ได้ 100%
    สามารถแปรรูปได้หลายรูปแบบ
    ง่ายต่อการทำความสะอาด
    กันน้ำ และสารเคมี